Zorg en Welzijn

Huisduinen is een dorp met veel vergrijzing. Deze mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven, waarbij de nadruk ligt op preventieve zorg aan huis. Daarbij is het zaak te kijken naar bestaande en innovatieve mogelijkheden om zorg aan huis toegankelijker te maken. Veel toepassingen op dit gebied worden met wisselend succes al toegepast elders. Wat weten we hierover? En hoe zorgen we ervoor dat de succesvolle toepassingen betaalbaar en gebruiksvriendelijk geïntegreerd kunnen worden?

Project

Optimaliseren Vrijwilligerswek en Mantelzorg

Hoe kunnen we de druk op mantelzorgers verminderen en de extra aandacht en zorg overal te bieden waar dat nodig is?

Project

Bereikbaarheid arts en wijkteam

Hoe kunnen we zorgen dat arts en wijkteam dichtbij bereikbaar zijn?

Project

Dienstverlening aan huis

Hoe kunnen we zorgen dat kapper, manicure, pedicure etc. eenvoudig aan huis komen?

Project

Bestrijden eenzaamheid

Hoe zorgen we ervoor dat er op Huisduinen geen eenzaamheid heerst?

Project

Preventieve Gezondheidszorg

Wat kunnen we allemaal doen om niet ziek te worden?

Project

Buurthulp

Wat zijn de mogelijkheden voor een eigen buurthulp op Huisduinen, die werk uit handen kan nemen?

Project

Gezond ouder worden

Wat kunnen we er aan doen om zo gezond mogelijk oud te worden?

Project

Ouderen in beweging

Hoe kunnen we ouderen stimuleren om te blijven bewegen?

Project

Langer thuis wonen

Hoe zorgen we dat iedereen zo lang mogelijk in zijn huis kan wonen, als men dat wil?

Project

Veiligheid op Huisduinen

Hoe zorgen we dat iedereen zich blijvend veilig voelt?

Project

Dorpsterras

Draagt een dorpsterras bij aan de gemeenscha en hoe maken we dat mogelijk?

Project

Begaanbaarheid voor ouderen

Hoe zorgen we dat er geen obstakels op de voetpaden zijn voor ouderen?