Voeding en Gezondheid

Gezonde voeding die dicht bij huis geteeld wordt scheelt niet alleen vervoerskosten (en de daarbij behorende milieubelasting), het zal ook te allen tijde verser te verkrijgen zijn. De zorgboerderij in Huisduinen is een mooi voorbeeld voor dit vraagstuk. Het is nu zaak om te kijken wat voor mogelijkheden hierin verder ontwikkeld kunnen worden.

Project 

Dorpskeuken als sociale ontmoeting

Hoe maken we de keuken tot een centrale plek in het dorp?

Project

Gezonde recepten

Hoe dragen we met mooie recepten bij aan de gezondheid?

Project

Dorpshuis als laagdrempelig buurthuis

Wat is de behoefte en de mogelijkheid tot een laagdrempelig dorpshuis?

Project

Gezonde lokale producten

Welke gezonde producten kunnen we waar verkrijgen?

Project

Voedselbos Huisduinen

Hoe krijgen we het idee van een voedselbos op Huisduinen gerealiseerd?

Project

Dorpskeuken als sociale ontmoeting

Hoe maken we de keuken tot een centrale plek in het dorp?

Project

Ecologisch voetafdruk Huisduinen

De voetafdruk van onze bewoners afstemmen op wat de aarde dragen kan door bijv. bewust om te gaan met ons voedsel, onze energie en onze levenstijl en gezondheid. Om dit te kunnen monitoren hangen we er een getal aan zodat we vooruitgang kunnen meten en te communiceren. 

Project

Gevolg stijging zeewaterpeil

Wat is het gevolg van de stijging van het zeewaterpeil en hoe zorgen we voor een toekomstbestendig en sociaal Huisduinen? 

Project

Workshops al binding

Wat voor workshops kunnen we in het dorpshuis organiseren om de saamhorigheid te vergroten?