Studenten werken samen aan een duurzaam Huisduinen

Door middel van een 'scavanger hunt' hebben een nieuwe groep studenten kennis gemaakt met het dorp en hun projecten gepitcht.

Een speelse oefening tussendoor: wat kun je allemaal nog meer doen met een koffiefilter? De studenten die donderdag deelnamen aan het project Thuisduinen hadden ideeën genoeg: die van het kweekbakje viel in de 'prijzen'.

Voor de derde keer kwamen er donderdag studenten bijeen in Huisduinen. 32 dit keer, van middelbare en hogere beroepsopleidingen uit het hele land. Onder de noemer Thuisduinen wordt er gekeken hoe een kleine gemeenschap als Huisduinen op termijn zelfvoorzienend of in ieder geval zelfverzorgend kan worden. Bewoner André Schutte is een van de drijvende krachten achter het project dat in opdracht van dorpsvereniging Huisduiner Belang wordt uitgevoerd. „Er komen nu voor de derde keer allerlei thema's voorbij. De studenten borduren verder op de plannen die de vorige keer zijn bedacht. En uiteindelijk hopen we samen met bewoners, bedrijven en gemeente de plannen uit te voeren."

Scholen aan Zee overweegt ook om zich aan te sluiten bij Thuisduinen. „Je kan denken aan scholieren uit de bovenbouw van het lyceum die kunnen aansluiten met een profielwerkstuk. En tegelijkertijd krijgen ze een idee welke opleidingen interessant zijn", zegt bestuursvoorzitter Reinier de Voogd. „Maar ook voor leerlingen van de mavo en het vmbo kan dit mogelijkheden bieden."

Energieneutraal

Corné Vriens uit Schagen, Vince van Dalen uit Den Helder en Bjorn van der Linden uit Julianadorp buigen zich in een van de beuken van Fort Kijkduin over hoe Huisduinen op termijn energieneutraal gemaakt kan worden. „Dat zou in theorie wel kunnen, maar we concentreren ons nu op het duurzamer maken van Huisduinen."

De vierdejaars studenten middenkader engineering aan het ROC Kop van Noord-Holland in Den Helder weten van hun voorgangers inmiddels dat zonnepanelen het beste passen bij een dorp als Huisduinen. De kunst is nu om uit te vinden hoe je energie kunt opslaan. „Dat is nog lastiger dan opwekken. Wij denken zelf aan een zoutwaterbatterij." Om te kijken of zoiets allemaal financieel haalbaar is, onderzoeken studenten van InHolland de financiële kant van het idee.

Enorme verrassing

Heleen Bouwmans begeleidt de studenten vanuit de onderwijskant. „Het is altijd een enorme verrassing welke ideeën er uit komen na zo'n dag. Iedere groep studenten bouwt weer verder op die van de vorige groep. Het project is gebaseerd op de omgevingsvisie voor Huisduinen 2050 dus we kunnen eindeloos door met het bedenken van ideeën."

Naast het verduurzamen van het dorp wordt er ook gekeken hoe de oudere bewoner in beweging kan worden gebracht. Ook voor het tegengaan van vereenzaming worden ideeën bedacht. „Je zou bijvoorbeeld het dorpshuis vaker overdag open kunnen stellen", zegt Schutte. „Bewoners samen laten eten. Voor corona deden we dat al eens in de twee weken. Pas hebben we dat coronaproof geprobeerd, maar dat was toch lastig. Je zou het eten samen klaar kunnen maken, maar ook samen kunnen verbouwen. Het realiseren van een voedselbos is ook een van de plannen die verder worden uitgewerkt."

Koffiefilter

Het idee achter de 'koffiefilterchallenge' - die in de pauze werd gehouden - was dat je gezamenlijk op een andere manier naar een product gaat kijken. Een gebruikt koffiefilter recyclen door er een kweekbakje van te maken, bleek het meest haalbaar en duurzaam.

Bron: nhd.nl

Studenten werken samen aan een duurzaam Huisduinen

Geslaagde posterpresentatie