Studenten werken samen aan een duurzaam Huisduinen

24 september 2020

Door middel van een 'scavanger hunt' hebben een nieuwe groep studenten kennis gemaakt met het dorp en hun projecten gepitcht.

Voor de derde keer kwamen er donderdag studenten bijeen in Huisduinen. 32 dit keer, van middelbare en hogere beroepsopleidingen uit het hele land. Onder de noemer Thuisduinen wordt er gekeken hoe een kleine gemeenschap als Huisduinen op termijn zelfvoorzienend of in ieder geval zelfverzorgend kan worden. Bewoner André Schutte is een van de drijvende krachten achter het project dat in opdracht van dorpsvereniging Huisduiner Belang wordt uitgevoerd. "Er komen nu voor de derde keer allerlei thema's voorbij. De studenten borduren verder op de plannen die de vorige keer zijn bedacht. En uiteindelijk hopen we samen met bewoners, bedrijven en gemeente de plannen uit te voeren."

Geslaagde posterpresentatie

25 januari 2021

Vorige week donderdag 21 januari, mochten we de eindpresentatie van de studenten die het afgelopen half jaar aan Thuisduinen2050 hebben gewerkt, aanschouwen. Voor Thuisduinen2050 hebben de studenten gekeken naar vraagstukken rondom de opslag van duurzame energie, de verzilting van de omgeving en afvalwater, het motiveren tot bewegen voor 55-plussers en de mogelijkheden voor een voedselbos in Huisduinen. Dit keer werden de presentaties gejureerd door Jan Dop, Evert van den Broek en Ellen Goossens, die naar eigen zeggen erg onder de indruk waren van de presentaties. Enkele oplossingen waren zoutwaterbatterijen, wandelingen met bijvoorbeeld een gids of work-out en een voedselbos volledig ingericht op het klimaat van Huisduinen en omgeving. 

De studenten hebben in het afgelopen half jaar kennis gemaakt met de 'Kenniswerkplaats'. Hierbij krijgen de studenten een vraagstuk vanuit de bewoners van Huisduinen die zij, mede met behulp van experts, uit de omgeving proberen op te lossen. De vraagstukken zijn groot waardoor iedere groep weer een advies geeft aan de volgende groep om verder te gaan op dat thema. Daarnaast was de afgelopen periode ook de eerste waarbij studenten interdisciplinair met elkaar samenwerkten. Dit leidde volgens Jack Duineveld (een van de kartrekkers van Thuisduinen2050) tot een nog beter toepasbare oplossing en hele interessante resultaten. Al met al een succesvolle afsluiting van een succesvolle projectperiode. 

Hier kunnen de bewoners van Huisduinen weer even mee vooruit.

Met de gemeente Den Helder onderzoeken Heleen Bouwmans, Andre Schutte en Marian Joustra hoe de aanpak kenniswerkplaats ook in andere wijken van Den Helder kan worden toegepast.