Hoe kan je deelnemen als bewoner?

Voor het succes van deze projecten zijn betrokken bewoners nodig. We vinden het van uitermate groot belang dat de bewoners van Huisduinen zich kunnen vinden in de projecten, maar ook in de oplossingen die worden bedacht. Daarom vragen we aan jou of je deel wilt nemen aan Thuisduinen2050. Dit kan in verschillende rollen:
- De expert helpt de studenten om op hoog professioneel niveau te komen. Je deelt kennis en laat zien hoe het er in de bedrijfs/bewonerswereld uitziet. Je bent cruciaal bij de expertmeetings.
- De groepscoach stelt zich dienstbaar op en heeft vooral veel impact door het spotten van potentie bij de studenten en het aanmoedigen daarvan. Je bent cruciaal bij de bijeenkomsten en begeleiding
van studenten.
- De ontwerper kijkt kritisch naar het concept van Thuisduinen2050 en wil het telkens weer tot een iets hoger niveau brengen. Je bent cruciaal bij het mede vormgeven van de challenges en de bijeenkomsten.